Var kan jag vaccinera mig?

Skolan
Det svenska vaccinationsprogrammet för barn erbjuder flickor i årskurs 5-6 gratis vaccination mot HPV (humant papillomvirus) genom elevhälsan.

Flickor som inte vaccinerats mot HPV har rätt till gratis HPV-vaccination via elevhälsan till dess att man fyllt 18 år. Prata med din skolsköterska om du har frågor.

Vaccinationsmottagning och vårdcentral
Pojkar, män och kvinnor som inte omfattas av vaccinationsprogrammet kan vaccinera sig mot HPV hos en vaccinationsmottagning eller vårdcentral. Man betalar för vaccinationen själv. För aktuellt pris fråga din vaccinatör.

Ett av HPV-vaccinerna ingår i högkostnadsskyddet för kvinnor upp till 26 års ålder.

Kontakta din vaccinationsmottagning eller vårdcentral för mer information om HPV och vaccination.

Du kan även läsa mer om vaccination mot HPV och vaccinationsprogrammet på Vårdguiden 1177 eller Folkhälsomyndigheten.

Hösten 2017 lämnade Folkhälsomyndigheten en rekommendation till regeringen om att vaccination mot HPV även ska erbjudas pojkar via barnvaccinationsprogrammet. Ärendet ligger hos regeringen för vidare behandling och beslut.

Det finns olika vaccin som skyddar mot HPV

Dessa HPV-vacciner ges som 2 eller 3 sprutor i överarmen, beroende på ålder.

Liksom andra vacciner kan HPV-vaccin orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem. Mycket vanliga biverkningar är reaktion vid injektionsstället (rodnad, svullnad, smärta) och blåmärke, klåda. Andra vanliga biverkningar är huvudvärk, feber, trötthet och illamående. Biverkningarna är oftast milda till måttliga i intensitet. Kontakta sjukvården om ni har frågor kring vaccination eller eventuella biverkningar.

Tala med din läkare, gynekolog, barnmorska eller elevhälsa för mer information om HPV och vaccination