Hur upptäcks HPV?

Det finns HPV-test för kvinnor. Skulle testet visa sig positivt, behöver det inte betyda att man är drabbad av ett förstadie till cancer eller cancer. Det innebär bara att viruset finns i kroppen och kan överföras till en annan person via sex.

I Sverige rekommenderas alla kvinnor mellan 25 och 60 år cellprovtagning och HPV-test vart 3:e år, men det kan variera mellan olika landsting.

Livmoderhalscancer orsakas av HPV-infektion. Regelbunden cellprovtagning är mycket viktigt, då det kan förhindra ca 60 % av dödsfall orsakad av livmoderhalscancer. Vid själva provet är det vanligast att man använder en spatel, som stryks mot livmodertappen, och en liten borste vid livmoderhalsens början. Analys av provet görs av ett medicinskt labb/laboratorium.

Glöm inte cellprovtagning, den är viktig!