Vet du att HPV är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion som kan leda till kondylom, cellförändringar och HPV-relaterad cancer?

Please change subhead to:
Men det går att skydda sig!

För föräldrar
#TillsammansmotHPV


av den sexuellt aktiva befolkningen kommer någon gång drabbas av HPV-infektion, varav många är mellan 15 och 24 år.

Vad är HPV?

Humant papillomvirus, HPV, är en virusfamilj som kan infektera hud och slemhinnor, exempelvis genom sex.

Det finns mer än 200 typer av HPV: Vissa kan drabba bland annat de inre och de yttre könsdelarna samt området kring anus hos både kvinnor och män.

HPV är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion. HPV-infektionen läker i de allra flesta fall ut av sig själv - det är bara långvariga HPV-infektioner som kan leda till cellförändringar.

I Sverige upptäcks cirka 28 000 fall av kondylom (könsvårtor) och 1 150 fall av HPV-relaterad cancer varje år.


Läs mer

Kan jag testa om jag har HPV?

Som kvinna går det att göra ett HPV-test. Skulle detta test visa sig positivt, behöver det inte innebära att du är drabbad av cancer eller ett förstadium till cancer.

Läs mer

Vilka är riskerna för kvinnor och män?

Riskerna vid en HPV-infektion varierar beroende på vilken typ av virus det handlar om. Vissa infektioner utvecklas långsamt och medför inga synliga symtom.

1 av 10 kan inte läka ut infektionen naturligt: Viruset finns kvar i kroppen. Följderna kan bli att viruset utvecklar något av följande: kondylom (könsvårtor), förstadier till cancer eller HPV-relaterad cancer.

Det är viktigt att du känner till att en HPV-infektion i vissa fall kan ge allvarliga följder.

Läs mer

Hur ska jag kunna skydda mig, när 4 av 5 någon gång i livet kommer att bli infekterade med HPV?

HPV smittar genom att viruset sprids från person till person, till exempel vid sex, då hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra. Konkret betyder det att smitta kan överföras utan penetration. Vaccination ger skydd.

Läs mer

Vad gör jag om jag vill
vaccinera mig?

Vaccination mot HPV rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer här

Vad kan jag som förälder göra?

Om ditt barn inte vaccinerats i skolan är det viktigt att ni diskuterar vaccination tillsammans, gärna även med gynekolog, läkare/elevhälsan eller barnmorska. Skydda ditt barn och prata om HPV idag!

Läs mer